Lotterilagen ändras

Lotterilagen ändrades 1 januari 2017 och har nu blivit tydligare. Spel på lotteri ska nu kunna bli lättare och mer transparent för regeringens handläggning samtidigt som spelet ska gå till på ett mer hälsomässigt sätt. Samtidigt sattes nya krav för marknadsföringen av lotterier.

På Lotteriinspektionens hemsida kan man läsa om hur man ändrat lotterilagen. Lagen ändrades för att underlätta för regeringens handläggning av ärenden om tillstånd att anordna lotteri. Det är därmed endast spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har rättsligt bestämmande inflytande som kan beviljas tillstånd. Det har även blivit krav på att den som anordnar lotteri ska säkerställa att det går till på ett hälsomässigt sätt med skyddshänsyn. Samtidigt, den 1 januari 2017 sattes nya krav på marknadsföring av lotterier till konsumenter. Man får inte rikta sin reklam till målgrupper som rör barn och ungdomar under 18 år. Här skrevs det tidigare om hur man startade en kampanj för att upplysa om hur just unga påverkas av all spelreklam som exponeras dagligen.

Unga och spelmissbruk

Det är ingen konstig anledning till varför man väljer en åldersgräns på 18 år när det gäller lotterier, och spel överlag. Det är de yngre som är mer lättpåverkade, man är nyfiken att testa nya saker och ofta har man inte tillräckligt med erfarenheter för att kunna ta smarta beslut. Det är tyvärr många som spelar så pass mycket att ett beroende framkallas och att pengarna sinar iväg utan att man själv ens märker av det. Marthin, en 22 årig kille som sökt hjälp om spelberoende, tycker att  reklamer för spel är samma sak som att säga ”ta gärna amfetamin när du ska festa”. Marthin berättar även om att han blev en helt annan människa i sitt beroende, att spelet styrde hans liv och att han ljög för alla i sin omgivning, allt för att kunna spela ännu mer. Nu har Marthin fått hjälp och är på väg tillbaka till ett normalt liv igen. Här berättar han mer om hur spelmissbruket påverkat hela hans liv.