Kampanj mot spelreklam

I hopp om att minska spelreklamen eller i alla fall öka medvetenheten om den har Riksförbundet Spelkontroll skapat en kampanj. De vill att den reklam som barn och unga exponeras för ska bli mindre.

På Lotteriinspektionens hemsida kan man läsa om att Riksförbundet Spelkontroll nu startat en kampanj under namnet ”Släck spelreklamen”. Den har som syfte att upplysa folk om vikten att få bort den spelreklam som unga och barn exponeras för hela tiden. RISK samlar under kampanjperioden in tips på spelreklam från allmänheten. Spelreklamen kan finnas exempelvis på Facebook, på TV under tider då barnprogram sänds och i artiklar och reportage från stora tidningar. Ett antal av de tips som kommer in till RISK kommer de sedan att anmäla till bland andra Konsumentverket och Reklamombudsmannen.

Satsas mycket på reklam

Varför de valt att starta den här kampanjen beror alltså på att många unga blir exponerade för spelreklam från olika spelbolag. Spelbolagen satsar nämligen enorma summor på spelreklam och summan bara ökar för varje år. I Svenska Dagbladet kan man läsa att spelbolagen satsat så mycket som tre miljarder kronor på spelreklam under 2014. De här tre miljarderna är endast från de utländska spelbolagen. Men även Svenska spel lägger enormt mycket pengar på sin marknadsföring. Marknadsföringen går ut i mängder av olika kanaler och en utav de största är TV. Spelbolagen gör även reklam i tidningar, på stan och på nätsidor som exempelvis http://www.mobilcasinon.se/.

Fler unga beroende

Att just spelreklamen som riktar sig mot unga står i fokus i den här kampanjen har mycket att göra med att unga är mer lättpåverkade och kan ta till sig reklamen enklare. Det beror också på att allt fler unga faktiskt blir spelberoende och att vi sett en uppåtgående trend inom det området den senaste tiden. I Dagens Nyheter kan man läsa att Beroendecentrum i Stockholm förra året slog larm om det ökade spelmissbruket bland unga i länet och att de som hamnar i missbruk blir allt yngre. Framförallt är det unga män som lätt hamnar i beroende och man tror att många hamnat där på grund av den stora mängd spelreklam som de exponeras för.