Bitcoin i molnet

Är Bitcoin spelvärldens ideal-valuta?

Den virtuella valutan Bitcoin omnämns i tidningarna nästan dagligen. Det rör sig om en decentraliserad, elektronisk valuta som inte övervakas av någon centralbank. Det här öppnar hur många möjligheter som helst, inom många olika områden. 

Bakom Bitcoin står Satoshi Nakamoto. Vem det är vet ingen, det kan vara en man, en kvinna eller en grupp av personer. Utvecklaren eller utvecklarna som döljer sig bakom pseudonymen introducerade valutan år 2009.

Visst händer det att nya valutor introduceras, euron är nog det exempel som flest svenskar kan relatera till. Men Bitcoin skiljer sig från andra valutor genom att vara helt decentraliserad. Och fast valutan är elektronisk så har den enligt många av dess tillskyndare samma fördelar som kontanter, eller rent av guld.

Tillskyndare finns det nämligen gott om. Många ekonomer följer Bitcoin med intresse, även om många också varnar för de risker som de ser med valutan. De som tappat förtroendet för ekonomer och finansiella institutioner som centralbanker efter de senaste årens ekonomiska kriser ser valutan som ett sätt för medborgare att kringgå storfinansen, och inte stödja bankerna.

Användningsområden

I dagsläget finns, enligt Wikipedia, 1000 butiker runt om i världen som accepterar Bitcoin som betalningsmedel. Till detta ska läggas mer än 35 000 e-butiker som accepterar den virtuella valutan. I Argentina och Iran används Bitcoin i stor utsträckning. I det förra fallet eftersom den officiella valutan drabbats av en kraftig inflation, i det senare fallet eftersom sanktionerna mot regimen slår hårt mot hela den finansiella sektorn.

Genombrottet för Bitcoin har inte kommit ännu, och kanske är det poker och casino online som kommer att leda till det verkliga genombrottet. Bitcoin är en valuta som inte är knuten till något land eller geografiskt område, vilket gör att den passar för internationellt spel. Transaktionerna kan dessutom skötas helt utan inblandning av banker, och utan därmed också utan de avgifter som vanligen tillkommer på internationella valutatransaktioner. Den som googlar ”Bitcoin casino” idag får 7,4 miljoner träffar. Snart kommer det nog att vara betydligt fler.